ELO Praktika XS Schnellkochtopf 2,7 Liter

ELO Praktika XS Schnellkochtopf 2,7 Liter