HOTPAN von Kuhn Rikon

HOTPAN von Kuhn Rikon

Softgaren mit dem HOTPAN von Kuhn Rikon – eine Ergänzung zum Schnellkochtopf